סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-9232542
ramlajob@gmail.com
פקס: 08-9226403

טבלת שכר לימוד במעונות מלכ"רים לשנה"ל תשע"ו ספטמבר 2015

דרגה רמת הכנסה לנפש (לפי חודש פבואר 2015) ילד תינוק   
    השתתפות הורים השתתפות ממשלה השתתפות הורים השתתפות הממשלה
3 0- 2,100 640 1,191 830 1,577
4 2,101-2,600 800 1,031 1,060 1,347
5 2,601-3,000 990 841 1,300 1,107
6 3,001-3,500 1,040 791 1,370 1,037
7 3,501-4,000 1,190 641 1,600 807
8 4,001-4,400 1,330 501 1,750 657
9 4,401-4,900 1,430 401 1,890 517
10 4,901-5,300 1,520 311 1,990 417
11 5,301-6,000 1,831 - 2,407 -
12 מעל 6,000 1,831 - 2,407 -
13   1,240 591 1,630 777
14   540 1,291 730 1,677
15   440 1,391 630 1,777
1 ילדים המופנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים 420 1,411 550 1,857
2 ילידים המופנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים 500 1,331 660 1,747

 

 

* דרגות 1 ו-2 מיועדות לילדים המופנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים בלבד!

* דרגה 13 מיועדת לילדי נשים דורשות עבודה על פי החלטת ממשלה עבור מפוני גוש קטיף

* דרגה 14 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון בעל סמל.

* דרגה 15 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 3 ילדים ומעלה השוהים במעון או משפחתון בעל סמל.

 

עלות חודשית מלאה לילד: 1831

עלות חודשית מלאה לתינוק: 2,407

ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים