מנהל מתנ"ס אשכול פיס
שלומי אוחנה
טל:08-9202003
פקס:08-9254224

אשכול הפיס ברמלה מהווה מרכז עירוני להוראת המדע והטכנולוגיה.

באשכול מתקיימת פעילות פורמאלית ובלתי פורמאלית באופן רציף, לאורך כל היום, כל השנה. לאורך השנים בוצעו התאמות למגמות ולשינויים הדינאמיים במערכת החינוך בעיר.

יחודו של האשכול בפעילותו הרחבה בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי: ימי מוקד והעשרה, חוגים, קייטנות, כנסים וכדומה.

לדף הפייסבוק לחץ כאן